Тіл және сөз өнері туралы мақал-мәтелдер

oinet1 2020-10-01 11:17:02

Өнер алды қызыл тіл.

***

Сөз шыңды табар.

***

Сөз асылы мақал.

***

Сөз түбін сөз табар.

***

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні бар.

***

Тіземнен сүріндірсең, сүріндір,

Тілімнен сүріндірме.

***

Мыңнан біреу көсем,

Жүзден біреу шешен.

***

Көп сөз — көмір,

Аз сөз — алтын.

***

Сөз сөзден туады,

Сөйлемесе неден туады. 

***

Сөзге сөз келгенде, 

Сөйлемесе атасы өледі.

***

Өлең — алтын,

Сөз — күміс.

***

Шебердің қолы ортақ,

Шешеннің тілі ортақ.

***

Сөз жіп, созсаң кете береді. 

***

Тіл — буынсыз, ой — түпсіз.

***

Сөз тапқанға қолқа жоқ. 

***

Сөйлей-сөйлей шешен болар,

Көре-көре көсем болар.

***

Ділмардің сөзі ұстаның бізінен өткір.

***

Тіл жүйрік емес, шын жүйрік.

***

Жалғыз сөйлеген жігіт шешен.

***

Байлауы жоқ шешеннен,

Үндемеген есті артық. 

Бәйгі алмаған жүйріктен,

Белі жуан бесті артық.

***

Тіл қаруы — сөз,

Сөз қаруы — ой.

***

Қымбат дүние қолға түсе бермейді, 

Қымбат сөз ауызға түсе бермейді.

***

Күн шалмас қараңғы көңілді сөз шалады, 

Күн жылытпас сұм жүректі сөз жылыта алады. 

***

Асыл сөзге өлім жоқ. 

***

Көп сөз ұтпайды,

Дөп сөз ұтады.

***

Өмірден көзің кетсе де,

Сөзің кетпесін.

***

Ақын — ұлттың жүрегі, 

Шешен — көптің тірегі,

Батыр — көптің білегі.

***

Сөз — адамның айнасы. 

***

Тіл — шекер, бала — кетер, байлық — бекер. 

***

Тіл жүйріктен де озады.

Жыл мезгілдері, табиғат құбылыстары туралы мақал-мәтелдер
Денсаулық, тазалық туралы мақал-мәтелдер
Сәйкес тақырыптар
Көтерілу